Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Dění v obci > Diskuse > Obec Cerekvice nad Bystřicí

Obec Cerekvice nad BystřicíMáte připomínku, námět, stížnost či pochvalu na činnost obce, obecních zaměstnanců, zastupitelů, nebo úřadu? Chcete prodiskutovat problematiku obce? Napiště svůj názor zde! 


Komentáře

Přidat komentář
 • 13. 3. 2014 20:42
  Slámová
  Obec

  Dat po roce retardéry,které jsou na obci nebo zrcadlo.Vybudovat pro mladší i starší děti dopravní hřiště,které by sloužilo pro školu i školku.Děkuji Slámová


 • 14. 3. 2014 17:36
  Obec Cerekvice - Z.Stejskal - místostarosta
  Re: Obec

  Dobrý den, retardéry budou instalovány na počátku II. čtvrtletí 2014. K rozšíření dětských hřišť byla podána žádost o dotaci. S politováním Vám však oznamuji, že zřízení dopravního hřiště není prozatím v možnostech obce a to jak z pohledu vysokých pořizovacích nákladů, ekonomiky provozu a pravděpodobného malého využití.


 • 15. 4. 2014 12:15
  Občan Cerekvice
  K zamyšlení

  Dobrý den. Koukám pane starosto, že opravdu myslíte na to, abychom měli v obci kázeň a pořádek. Možná proto chodí v neděli, skoro v pravé poledne 2 příslušníci městské policie a pokutují spoluobčany, kteří si zajeli do této obce nakoupit a nechají si u obchodu auto. Opravdu myslíte na lidi, to je chvályhodné. Než aby jste udělali dětem pořádné hřiště, zvelebovali obec, otevřeli zavřenou hospodu…. tak radši takto podporujete občany. Tak za to Vás budou lidi z obce jistě volit na další období. Jistě jsou pro takového starostu, který Cerekvické občany nechá „buzerovat“ …


 • 16. 4. 2014 11:12
  Milan Tobolka - starosta
  Re: K zamyšlení

  Dobrý den, dovolím si reagovat na tento příspěvek do diskuze pod který se bohužel "Občan Cerekvice" nepodepsal a není tedy jasné zda si za svým názorem opravdu stojí.
  V neděli 12.4.2014 v době od 9.30 do 11.00 hodin prováděli strážníci Městské Policie (MP) Hořice na základě dohodnutého harmonogramu pochůzku po obci Cerekvice nad Bystřicí za účelem kontroly dodržování bezpečnosti a veřejného pořádku. Dle informace od velitele MP nedošlo při této pochůzce ani k udělení žádné pokuty ani k písemné výzvě aby se provinilec dostavil na služebnu MP Hořice za účelem projednání přestupku. Je možné (nebyl jsem na místě), že mohlo dojít k ústnímu upozornění ze strany strážníka MP na zákaz parkování na chodníku před nákupním střediskem. Osobně se zásadně ohrazuji proti vyjádření, že nechám naše občany "buzerovat". Dle platné legislativy je parkování vozidel na chodníku povoleno pouze tam, kde to umožňuje dopravní značka. Toto chování ohrožuje chodce, kteří musejí při míjení vozidla vstupovat do vozovky. Dále také dochází k poškozování chodníku, který není na takovéto užívání konstruován a je pak nutné jej z veřejných prostředků opravit.
  Co se týká hřiště, tak v obci je veřejnosti přístupné fotbalové hřiště, U-rampa, nyní se upravuje málo využívané bikrosové hřiště pro mladé hasiče a pro trénování mladých fotbalistů, dále je přístupné dětské minihřiště v Třebověticích u hasičské zbrojnice, dětské hřiště za mateřskou školou v Cerekvici, které je v uzamčeném oploceném areálu a zájemci o užívání si mohou na obecním úřadě vyzvednout klíč s podmínkou, že po opuštění tohoto areálu po sobě uklidí a pokud odcházejí poslední, tak i zamknou. Nyní je užívání omezeno probíhající rekonstrukcí Základní a mateřské školy, která je těsně před dokončením. V letní sezóně je pak možné využívat prostor vodní nádrže (koupaliště), kde je k dispozici pískoviště a hra "Člověče, nezlob se" v nadživotní velikosti. Naše obec již několikrát žádala o dotaci na rozšíření těchto hřišť a to jak z nadace ČEZ (tzv. Oranžové hřiště), tak z titulu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a zatím bohužel neúspěšně. I v letošním roce máme opět požádáno o dotaci u MMR v celkové výši 265.958,- Kč, kdy nyní ještě neznáme výsledek. Tak uvidíme, zda budeme letos úspěšní.
  O zvelebování obce se snažíme starat průběžně - nyní se dokončuje již zmiňovaná rekonstrukce budov Základní a Mateřské školy v celkové hodnotě cca 7 miliónů korun, dokončuje se projektová dokumentace rekonstrukce střechy Kaple Zvěstování Panně Marii v plánované hodnotě její realizace nad 3 milióny korun, vybudování dešťové kanalizace od trafa u nových RD ke hřišti a mnoho dalších aktivit.
  Zavřenou hospodou máte předpokládám na mysli "Hostinec u Lukášků" na návsi v Cerekvici - tento objekt má soukromého vlastníka, který jej bohužel již několik let neprovozuje, objekt je zatížen zástavním právem a je zde nařízena exekuce. Realitní kancelář jej nabízela k prodeji naposledy za cenu nad 4 milióny korun. Když připočteme nutné náklady na uvedení do provozuschopného stavu, tak můžeme odhadovat další prostředky v řádech nad milión korun. Tyto prostředky jsou nad možnosti obce. Navíc obec vlastní fungující hospůdku "Na Hrádku", kde nedávno nechala zrekonstruovat střechu a komín a veškeré vybrané nájemné opět vrací do údržby tohoto objektu.
  Na podzim letošního roku proběhnou komunální volby a je samozřejmě věcí každého občana naši obce koho si zvolí do nového zastupitelstva.


 • 15. 4. 2014 18:27
  nezavislý občan
  zvláštní

  Dobrý den,souhlasím s občanem.Také jsem se divil, když jsem byl v obchodě a byl svědkem, že příslušníci orgánu pokutovali a prudili lidi, kvůli parkování.Opravdu jsme nutně tuto službu potřebovali.Zajímalo by mě jaký to má přísun pro obec.Kdo je objednal, komu mají děkovat,ti co zde zaplatili?


 • 16. 4. 2014 11:53
  Milan Tobolka - starosta
  Re: zvláštní

  Dobrý den, k Vašemu příspěvku, který je bohužel opět anonymní jako u předešlého doplním, že služba Městské Policie je určitě pro obec potřebná a přínosná, pomáhá řešit drobné přestupky, na které naši občané upozorňovali a upozorňují, ale samozřejmě pracuje v oblasti prevence, zajišťuje odchytovou službu a další činnosti pro které má personální i věcné vybavení a oporu v legislativě.
  MP provádí na území naši obce činnosti na které má ze zákona o obecní policii oprávnění na základě dohodnutého harmonogramu v různých dnech a hodinách (i v noci) ve smyslu uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městem Hořice ze dne 29.6.2011, kterou jednohlasně schválilo celé zastupitelstvo obce Cerekvice dne 22.6.2011 a kterou následně schválil i Krajský úřad. Zřízení vlastní obecní policie by bylo nad možnosti naši obce.
  Poslední otázka z příspěvku - komu mají poděkovat Ti, co zde zaplatili? Z mého hlediska samozřejmě sami sobě, protože pokud je někomu udělena pokuta za prokázaný přestupek, tak musel porušit některá ustanovení platných zákonů, případně obecně závazných vyhlášek.
  Strážníci MP přistupují při výkonu služby vždy korektně, snaží se řešit zjištěná pochybení nejdříve domluvou a to i v případě pozvání na služebnu MP v Hořicích a teprve při opakované domluvě, která se minula účinkem, přistupují k udělení pokuty. Bohužel nemohou být na místě vždy a všude, to není v lidských silách.


 • 16. 4. 2014 8:54
  nezavislý občan 2
  názor

  Zdravím, v právé poledne v neděli není cerekvický obchod otevřený. To je jenom můj postřech. Za příslušníky městské policie jsem rád. Aspoň někdo hlídá kázeň v obci. Jistě jste si všimli špatného parkování určitých občanů (např. toho který bydlí na konci obce). Dále vandalství a uživání marihuany a určitě nejen toho na veřejném prostranství. Volně pobíhající psi. A k cerekvické hospodě. Jedna je otevřená celoročně, další při fotbalových zápasech a na pivo si v letní sezoně můžete zajít i na koupaliště. Ne každá vesnice má tolik možností. A pokud vím hospoda na návsi je v soukromém vlastnictví a v dost dezolátním stavu. Pochybuji, že obec má tolik peněz, aby ji koupila a ještě do ní investovala. Toť můj názor.


 • 16. 4. 2014 14:39
  Milan Tobolka - starosta
  Re: názor

  Dobrý den, opravdu bych uvítal, kdyby se i "nezávislý občan" pod svůj příspěvek nebál podepsat a potvrdit tak svůj postoj, ale je to každého věc.
  V podstatě jsem na uváděné téma částečně již odpověděl v předchozích příspěvcích.
  Strážníci MP samozřejmě řeší i vandalství a užívání marihuany, ale toto více řeší Policie státní, pokud tedy pachateli provinění prokáže. Bohužel se tento problém nedaří dlouhodobě uspokojivě řešit a není mu ze strany policie věnována taková pozornost, jakou by zasluhoval.
  Volně pobíhající psi - přestože toto jasně řeší vyhláška obce Cerekvice nad Bystřicí aktualizovaná již v roce 2007, neustále dochází ze strany některých chovatelů psů k jejímu porušování a to i opakovaně. Umístíme nové cedulky se zákazem vstupu nebo volného pobíhání psů na vstupy na hřbitov, do parku, do areálu vodní nádrže a k fotbalovému hřišti a nadále budeme usilovat o zlepšení této situace a to i za pomoci strážníků MP.
  Každý chovatel, který je se svým psem na veřejném prostranství je povinen mít psa na vodítku, a měl by také po svém psovi uklidit jeho exkrementy. Pes by měl být označen na obojku známkou.


 • 16. 4. 2014 19:14
  slezakova
  rrada k nezaplacení !!!!!!§

  dobrý den ,nelíbí se mi zastaralé vedení školství, není tady zpětná vazba obec---)školka---)ředitel ,tyto 3 instituce se mezi sebou nedohodnou.Kdo vlastně rozhoduje jak a kdy bude otevřená!!!!!!!!!!Budeme se prosit paní učitelky jestli si ráno přivstane?Nebo to uděláme podle potřeb rodičŮ a nebo pujdem na pracovní úřad a přestanem platit nájem a pujdem poprosit pana starostu a zastupitelství o práci u obce


 • 18. 4. 2014 16:27
  Zdeněk Stejskal - místostarosta - Moderátor
  Re: rrada k nezaplacení !!!!!!§

  Dobrý den paní Slezáková,
  provozní dobu školky schvaluje na návrh ředitele školy zřizovatel tj. obec. Provozní doba samozřejmě vychází z potřeb rodičů, nicméně je limitována více faktory. Prvním z nich je fond pracovní doby učitelek. I učitelka je zaměstnanec s určitým fondem pracovní doby, který je dán legislativou a který lze překročit pouze v mimořádných případech. Při jejich překročení, které má samozřejmě svoje pravidla, se jedná mimo jiné i o nemalý nárůst nákladů na mzdy (práce přesčas). Druhým z limitů je pak omezení počtu dětí na jednu učitelku v době největší obsazenosti školky, kdy její služby většina rodičů využívá. Tento limit je dám především požadavkem na bezpečnost dětí a v případě rozmělnění pracovní doby učitelek do větší šíře by tento nemohl být naplněn. Z uvedeného vyplývá, že se nelze zcela zavděčit každému z rodičů a že nelze plně pokrýt všechny požadavky z veřejných zdrojů. Věřím, že toto vysvětlení je dostačující. V případě dalších dotazů vás uvítáme na obci nebo v ZŠ.


 • 27. 4. 2014 6:01
  Dramar
  ????

  No místo MP Hořice což není žádná levná záležitost by bohatě stačilo svítit celou noc, jelikož se tady poflakují po nocích všelijaká individua a ta tma jim prostě hraje do karet. Místo štědrého platu starosty což je cca 39 tis. Kč a prosím nevykládejte o úspoře za energie. Totiž v první řadě by se mělo šetřit na veřejných úřadech a ne na obyč. občanech. Totiž v první řadě je na místě prevence a to znamená,aby se člověk nebál v noci vystrčit nos a nebál se, že dostane klackem a pod....Nestačí pouze,aby tady MP občas projela, každé malé dítě uteče natož nějaká gauner když se vesnicí táhnou jako smradi že školy a myslí si jak je někdo důležitý.....


 • 27. 5. 2014 18:44
  Stejskal - místostarosta - Moderátor
  Re: ????

  Dobrý den pane Dramare, otázka snížení kriminality při nočním osvětlení je velmi diskutabilní, naopak odborníci se spíše přiklánějí ke skutečnosti, že při trvalém svícení se zlodějům dává lepší příležitost k nekalým činnostem. Další problematikou je tzv. "světelné znečištění" kdy lidé i příroda trpí nedostatkem tmy. Že se jedná o plýtvání energií a tím i zvýšenou zátěží na životní prostředí. Pokud se chcete o této problematice dozvědět více navštivte tyto stránky: http://svetelneznecisteni.cz/ nebo http://www.asu.cas.cz/svetelne-znecisteni. Ve věci účelnosti přítomnosti Městské police jsme přesvědčení, že její činnost je profesionální a vynaložené prostředky mají svůj efekt. Ve věci platu starosty Vám pak sděluji, že jeho plat je ve výši, kterou stanovuje platná legislativa ČR. Pokud však máte pocit, že dochází k plýtvání veřejných prostředků, navštivte Obec Cerekvice nad Bystřicí, můžete se o účelnosti vynakládaných veřejných prostředků přesvědčit osobně.


 • 26. 5. 2014 19:47
  P. Tobolková
  Nádraží ČD

  Dobrý den. Mám připomínku k rannímu svícení lamp, již je v půl 5 ráno vidět a myslím, že je zbytečné aby svítily, byť jen 10 minut. Pak jsem se chtěla optat na možnost dodat obecní lavičku na vlakové nádraží. Původní tam již není, neznám sice její osud, každé jiné nádraží však lavičku má. I odpadkový koš na nádraží by stál za výměnu. Myslím že to je i obecní vizitka. Děkuji. Přeji Hezký den Všem.


 • 27. 5. 2014 18:08
  Stejskal - místostarosta - Moderátor
  Re: Nádraží ČD

  Dobrý den paní Tobolková, děkujeme za připomínku, osvětlení spouštíme kvůli osvětlení komunikací k prvnímu rannímu vlaku opravdu ve 4:30 a následně je vypínáno prostřednictvím signálu dálkového ovládání z centrály společnosti ČEZ v Hradci Králové. V době letního času, kdy je již touto dobou světlo, není opravdu svícení nezbytné, proto jej budeme v této době vypínat. Lavičku od zastávky demontovala společnost SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) na naše upozornění ze dne 28.4.2014 z důvodu jejího poškození vandaly a z důvodu provedení následné opravy. Oprava dosud neproběhla, budeme její zpětnou instalaci urgovat. Totéž platí o odpadkovém koši, který také není naším majetkem. Závěrem dovolte jednu poznámku. Ten kdo zastávku vlastní a zároveň ten, kdo vybírá jízdné za přepravu by se mel postarat i o stav této zastávky. Dráhy obecně hřeší právě na to, že si obce nechtějí dělat ostudu a raději udržují za svoje peníze majetek drah, tak jak je tomu i v tomto případě. Zastávku obec v minulosti opravila částečně na svoje náklady, seká pozemky dráhy, odstraňuje sníh, vysypává koše a podobně, přičemž i za tyto služby platí cestující Českým dráhám potažmo SŽDC. Byli bychom proto rádi, kdyby jste stejné připomínky v obdobném duchu podávali i na provozovatele dráhy (SŽDC). Děkujme za pochopení. Hezký den i Vám.


 • 30. 5. 2014 17:50
  P. Tobolková
  Re: Nádraží ČD

  Děkuji Vám za uspokojující odpověď: protože jsem svůj dotaz mylela vážně, připojuji Vám kopii dopisu zaslaný na SŽDC. A počkáme si na jejich reakci a výsledek. " Dobrý den.Jsem obyvatelka obce Cerekvice nad Bystřicí a pravidelně cestuji vlakem do zaměstnání do HK. Urgovala jsem na místním obecním úřadu ohledně nové lavičky a odpadkového koše na vlakové zastávce. Obecní zastupitelé mě informovali, že jste majitelé tohoto majetku, jak koše tak lavičky, lavičku jste na jejich žádost odstranily, protože byla ve špatné stavu a měli jste ji opravit.Chtěla jsem se proto osobně optat jak tato žádost pokračuje, a kdy se dočkáme. Za platící cestující s pozdravem Tobolková" Hezký den.


 • 3. 6. 2014 17:41
  Stejskal - místostarosta - Moderátor
  Re: Nádraží ČD

  Děkujeme za podporu, doufejme, že se společnými silami podaří věc dotáhnout do konce ke spokojenosti všech cestujících. Hezký den.


 • 1. 7. 2014 20:18
  Tobolková
  Re: Nádraží ČD

  Dobrý den. Píši s velkou radostí, že společného bylo dosaženo, nová lavička je na místě již přes týden a dnes jsem zahlédla snad i nový koš. Sice mi SŽDC vůbec neodepsalo na můj dotaz, ale činy jsou jistě lepší než řeči. Takže přeji krásný den. Tobolková


 • 1. 7. 2014 20:37
  Tobolková
  Re: Nádraží ČD

  A ještě abych nezapoměla, nádraží je vymalováno, tudíž zmizeli i nehezké nápisy jaké nám tam bohužel někteří naši spoluobčané neustále malují. Tímto bych je pokud by si to náhodou četli chtěla poprosit, aby si své umění zkoušeli na svých domech. Děkuji Tobolková


 • 17. 6. 2014 21:58
  Slámová
  Obec

  Dobrý den.Chtěla bych poděkovat za pěkný dětský den,který se konal i za nepříznivého počasí.Ráda bych uvítala více akcí pro děti,jako to je v jiných vesnicích.Slámová


 • 20. 6. 2014 17:36
  Z. Stejskal - Moderátor
  Re: Obec

  Dobrý den paní Slámová,
  Vaše poděkování, nás potěšilo a předáme jej pořadateli dětského dne - TJ Sokol. Další akce pro děti se koná hned příští týden tj. 28.6.2014 před hasičskou zbrojnicí v Třebověticích, kam jste i dětmi srdečně zvána. Bohužel nemáme přesné informace o tom, kolik a jakých akcí je v jiných vesnicích, ale akcí pro děti a s dětmi je v obci kolem deseti ročně. Navíc lze s dětmi navštěvovat i spolky, které se práci s dětmi zabývají ať jsou to dobrovolní hasiči či Sokol. Všechny akce pořádají členové spolků dobrovolně, bez nároků na odměnu, proto uvítáme každého, kdy je ochoten přijít s nápadem nebo přiložit ruku k dílu. Z. Stejskal


 • 19. 8. 2014 17:34
  Řežábková
  Tenisový kurt

  Dobrý den, nebylo by možné za fotbalovým hřištěm vybudovat víceúčelové sportoviště jako to mají v jiných okolních obcích?
  děkuji za odpověď


 • 19. 8. 2014 18:30
  Z. Stejskal - Moderátor
  Re: Tenisový kurt

  Dobrý den, stavbu víceúčelového hřiště připravujeme, čekáme nyní, zda bude vypsán nějaký dotační program. Ve hře jsou dvě lokality a to za národní školou a na hřišti. V obou lokalitách se samozřejmě počítá s přístupností pro širokou veřejnost. Rádi bychom hřiště zrealizovali v roce 2015.


 • 7. 3. 2015 17:24
  Vojtěch Hynek
  Re: Tenisový kurt

  Dobrý den,
  objevil jsem tuto diskuzi a jsem rád, že se o stavbě víceúčelového hřiště uvažuje. Pokud by k jeho realizaci skutečně došlo, tak jestli by nebylo dobré zvážit i jeho zastřešení nafukovací halou (jako je například ve Stěžerách). Není to nijak závratná částka a využitelnost hřiště nebude od dubna do října, ale i přes zimní měsíce. Tělesná výchova na této škole značně trpí tím, že není pořádně kam chodit a v tělocvičně 7 x 11 metrů, kterou máme, se dost těžko rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti dětí. Přitom se nám daří v mnoha sportech se prosazovat mezi nejlepší a učitelé jiných škol se diví našim podmínkám. Sportovně talentovaných dětí je zde i přes celkově nízký počet dětí ve třídách dostatek, tak myslím, že její vybudování by bylo přínosnější, než třeba nová střecha kaple (ikdyž to je věc názoru).


 • 11. 3. 2015 11:47
  Milan Tobolka
  Re: Tenisový kurt

  Dobrý den, se zastřešením víceúčelového hřiště jsme zatím nepočítali, ale i tuto variantu v rámci zpracování projektu zvážíme. Zde je ale nutné uvažovat o využití v zimních měsících oproti nákladům na samotné zastřešení a na provozní náklady na vytápění, které jistě nebudou zanedbatelné. S Vaším srovnáním, zda je přínosnější zastřešit hřiště než dělat střechu na kapli si dovolím jednoznačně nesouhlasit. Nemůžeme srovnávat dvě úplně odlišné věci. Kaple Zvěstování Panny Marie je dominantou naši obce, je to významná nemovitá kulturní památka a nechceme aby dopadla jako Kaple Svatého Vavřince v Lysici. To snad nemůžete myslet ani vážně.


 • 18. 11. 2014 10:01
  Hlavatá Miroslava
  poděkování

  Dobrý den,ráda bych poděkovala za službu v naší obci a to za odvoz zeleného odpadu z naších zahrad.Pro mne je to opravdu velká pomoc.Myslím si,že nejsem sama, kdo by rád poděkoval.Určitě takovou službu neposkytuje každá obec.Děkuji a přeji hezký den


 • 18. 11. 2014 16:36
  Zdeněk Stejskal - místostarosta - Moderátor
  Re: poděkování

  Dobrý den, touto drobnou službou jsme chtěli poděkovat všem občanům, kterým není lhostejný vzhled obce nejen na jejich pozemcích, ale i na obecních pozemních v jejich sousedství. Žijeme zde společně a je jen na nás,jaké prostředí si v obci vytvoříme. I my proto těmto občanům děkujeme.


 • 4. 12. 2014 7:27
  Oldřich Vávra
  policie

  Proč policie řeší problém s parkováním v obci když nám přes Třebovětice jezdí přetížený kamióny a přes zákaz a nic se ze strany policie neděje. Zaparkovaný auta u obchodu nic neničí ale náklaďák nám ničí obecní komunikace a to by mělo být předmětem policie, chránit obecní majetek protože tato služba je od obce placená.
  Přeji krásný den


 • 11. 12. 2014 17:02
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: policie

  Policie státní i městská řeší mimo jiné i parkování v obci, které je v rozporu s platnou vyhláškou. Pokud Městská Policie Hořice upozorňuje řidiče na parkování na chodníku pro pěší je to v pořádku, protože řidiči svými vozidly omezují užívání chodníku chodcům, nutí je mnohdy obcházet zaparkovaná vozidla přes vozovku a tím zvyšovat nebezpečí úrazu chodců při dopravní nehodě apod. Mimo to samozřejmě chodníky nejsou konstrukčně stavěny pro zátěž vozidly a dochází tak k jejich poškozování, které pak obec musí opravovat ze svých prostředků. Takže v takovém případě Policie chrání obecní majetek. Průjed kamiónů obcí Třebovětice není zakázán, je pouze omezena váha vozidel až na spojnici od konce obce Třebovětice na křižovatku "U Javora", kde je maximální povolené zatížení 15 tun. Pokud jsou kamióny přetížené ničí tím v tomto případě silniční komunikace III.třídy, které jsou v majetku Královéhradeckého kraje a ve správě Správy silnic Královéhradeckého kraje - středisko Hořice. Bohužel Policie není vždy na místě, to není ani v jejich kapacitních možnostech. Navíc by v tomto případě musela být hlídka Policie vybavena mobilní váhou aby řidiči prokázala překročení povolené hmotnosti. Na tento problém jsem zástupce Policie ČR i Městské v minulosti upozorňoval a opět jim to připomenu. V případě zjištění porušování platné legislativy je nejúčinějším prostředkem pokud se občan obrátí neprodleně se na Polici ČR v Hořicích na telefonní číslo 974533701 nebo na tísňovou linku 158. Děkuji za příspěvek.


 • 12. 1. 2015 9:50
  JG
  Re: policie

  Dobrý den,
  promiňte, ale Vaše tvrzení, že by Policie musela prokázat překročení hmotnosti váhou je poněkud liché. Sama Tatra 815, které zhusta vozí řepu po komunikaci procházející Třebověticemi má pohotovostní hmotnost přes 11 t, nejlehčí vlek váží okolo 4,5 t a používané agrovleky budou jistě těžší.

  Na zákaz další jízdy a pokutu bohatě stačí pohled do TP, váha tedy není nutná.

  Silnice je sice krajská, ale důležitá je pro obyvatele Třebovětic, kteří pozorují, jak okraje vozovky ujíždějí do příkopů.


 • 16. 1. 2015 10:20
  Milan Tobolka - starosta
  Re: policie

  Dobrý den, nevím jestli je moje předchozí tvrzení liché jak píšete, ale ve své předchozí odpovědi panu Vávrovi jsem předal informaci, kterou osobně obdržel od strážníků Policie ČR přímo v Třebověticích, když jsem od nich požadoval kontrolu průjezdu nákladních vozidel částí obce Třebovětice, kde je snížena povolená hmotnost na 15 tun. V tomto období se většinou jedná o převoz řepy a myslím si, že musí být každému kdo takto naložené vozidlo vidí jasné, že má větší hmotnost než 15 tun. Požádám proto o řešení přímo nového vedoucího územního odboru Policie ČR v Jičíně. Krajské silnice III. třídy jsou samozřejmě důležité pro všechny uživatele a měl by se o ně zejména starat jejich správce a vlastník. Děkuji za příspěvek.


 • 20. 1. 2015 13:49
  JG
  Re: policie

  Moc děkuji za snahu o řešení. Snad PĆR nějak konstruktivně zareaguje.


 • 3. 8. 2015 14:30
  Mirek Ptáček
  Životní jubilea

  Ve třetí dekádě července se manželka dožila životního jubilea. Přesto, že zastupitelstvo obce 1.července životní jubilea projednalo, na manželku nevím z jakého důvodu se snad zapomnělo, pravděpodobně v tomto případě to nebylo tak důležité.
  Co si o tom mám myslet. Jak si obec váží svých občanů ? Mrzí to o to víc, že manželka od roku 1976 pracovala v zařízení, které spravovala a spravuje obec.
  M. Ptáček


 • 3. 8. 2015 17:32
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Životní jubilea

  Dobrý den, jak je v naši obci již tradicí, docházejí členové zastupitelstva obce nebo kulturního výboru našim občanům poblahopřát k životnímu jubileu. Během kalendářního roku se takováto událost týká letos 50 jubilantů. Proto se také členové zastupitelstva střídají a to v nepsaném pravidlu, že chodí většinou v sousedství a dle časových možností. Na Vaši manželku jsme zcela určitě nezapomněli a gratulace byla stejně důležitá jako u jiných občanů, kterých si všech velice vážíme. Protože však jubileum připadlo na úterý, kdy byl pověřený člen zastupitelstva, Váš soused pan Novák, pracovně vytížen a obdobně i další pracovní dny, vydal se poblahopřát v sobotu. To už byl ale Vaší paní vykázán, že si nepřeje gratulaci, protože jde pozdě. Tato situace mě i jeho velice mrzí, měl upřímnou snahu k jubileu Vaší manželce poblahopřát a bohužel to takhle dopadlo. Je škoda, že se nenašlo trochu shovívavosti vůči gratulantovi.


 • 5. 8. 2015 10:44
  Mirek Ptáček
  Re: Životní jubilea

  Dobrý den, musím na odpověď starosty reagovat. Nevím, zda je normální chodit gratulovat 4 dny po jubileu, pokud vím, je normální chodit gratulovat i dříve. Souseda Nováka není třeba omlouvat, pokud byl pracovně vytížen, je v zastupitelstvu dalších 8 členů.
  Není pravda, že manželka pana Nováka vykázala. Na dotaz, zda může přijít gratulovat, manželka odpověděla: "je to už pryč, gratulovat ať nechodí a Vám vinu nedávám." Nechci to dále rozebírat, ale považuji za nutné, sdělit pravdu.


 • 13. 8. 2015 17:45
  Dana Jílková
  Jubilant

  Dobrý den,pane starosto mám komentář co se týká blahopřání jubilantům.Naši dceři Monice se narodila dcerka.Na vašem úřadě pracuje paní Pavlová.Ještě než byla zvolena na obecní úřad byli s Monikou dobré kamarádky ale pak se nějak poškorpili a tak spolu nemluví.Mě to docela mrzí,protože jsme sousedé.Ale co mě mrzí nejvíc je to,že se paní Pavlová nechala slyšet,že až bude vítání občánků tak,že si nechá dát za sebe záskok.Mrzí mě,že protože kolem nás chodí jako by se nic nedělo.Píšu to proto,že když má na úřadě nějakou funkci tak se má podle toho chovat.Jedna věc je práce a jedna soukromí ,a tyto dvě zásadní věci by se neměli míchat do sebe.Děkuji Dana Jílková


 • 14. 8. 2015 14:19
  Jana Pavlová
  Re: Jubilant

  Dobrý den, paní Jílková,
  sice velice nerada, ale na Váš příspěvek musím zareagovat.
  Je pravda, že pracuji na úřadě, ale na pozici účetní - žádnou jinou funkci zde nevykonávám. Dále jsem členem kulturního výboru, v nemž je předsedou pan Miroslav Tobolka a dalších 5 členů. Členství v kulturním výboru je čistě dobrovolné a nijak nesouvisí s mojí pracovní pozicí na úřadě. Tudíž mi zde nevyplývá žádná povinnost účastnit se každé kulturní akce v obci - přesto se, pokud mi čas dovolí, ráda účastním.
  Rozhodně jsem se "nenechala nikde slyšet, že za sebe pošlu záskok". Při posledním vítání občánků jsem předsedovi kulturního výboru OZNÁMILA, že na další vítání občánků určitě nepůjdu. Zdůvodnila jsem to tak, že Vaše dcera Monika čeká miminko a právě proto, že spolu nemluvíme, nehodlám svou přítomností kazit takto významný den (jakým vítání občánků bezesporu je) ani jí, ani nikomu jinému! Nevím, kde jste k této informaci přišla, ale každopádně je takto podaná neúplná, případně velcie zkreslená. Pavlová


 • 14. 8. 2015 15:39
  Dana Jílková
  Re: Jubilant

  Dobrý den.Paní Pavlová tak,že přece je na tom něco pravdy a ten kdo mi to zdělil se ani trochu nezmýlil.Nevím z jakého důvodu byste kazila tento významný den,který se koná pro veřejnost ( není to soukromá záležitost).Já myslím,že všichni co jste na obecním úřadě jste byli zvoleny z vůle občanů kteří Vám dali hlasy,i když namítnete,že jste tam vedená jenom jako účetní,právě proto ,že jste vedena jako účetní,bych od Vás očekávala,že se k tomu postavíte čelem a nemíchala hrušky s jabkama


 • 27. 8. 2015 16:23
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Jubilant

  Dobrý den. S odstupem času a vyjádření obou stran si dovolím k diskuznímu příspěvku faktická upřesnění. Paní Pavlová byla do funkce účetní obce Cerekvice nad Bystřicí vybrána na základě konkursu jako zaměstnanec, tedy nebyla zvolena obdobně jako jsou voleni zastupitelé obce. Její členství v kulturním výboru je zcela dobrovolné a bez nároku na odměnu, kulturní výbor má celkem 7 členů a ne všichni se účastní vždy všech kulturních akcí včetně tradičního vítání občánků. Pokud se z osobních důvodů rozhodla příštího vítání občánků nezúčastnit a včas to oznámila předsedovi kulturního výboru, tak je to její soukromé rozhodnutí a na zajištění a důstojném průběhu této slavnostní události by to nemělo mít žádný vliv. Domnívám se, že by si sousedé měli své spory vyříkat mezi sebou z očí do očí, protože je to jejich osobní věc a neventilovat je prostřednictvím webových stránek obce. Na závěr si dovoluji pogratulovat rodičům k narození děťátka a popřát celé rodině hlavně hodně zdraví a štěstí. Milan Tobolka


 • 15. 9. 2015 21:07
  Dana Jílková
  Re: Jubilant

  Pane starosto,já moc dobře vím,že takové věci se mají řešit mezi sousedy.Ale jeli koš paní Pavlová pracuje na obecním úřadě jsem se musela ozvat.Já nemohu po pracovní stránce paní Pavlové nic vytknout,ale tohle se mě dotklo.I když je to její soukromá věc jak říkáte,že se řádně omluvila předsedovi kulturní komise,se mě to moc dotklo v tom ohledu,že to vypravuje mezi svými přáteli.Takhle to dělá dojem,že si před každým významným výročím hodíte kostkou kam a ke komu kdo půjde popřát.A tím už tuto záležitost ukončuji.A Vám pane starosto bych chtěla poděkovat za krásnou gratulaci k mým narozeninám kterou mě předala Paní Vitvarová,a k Vaší gratulací narození naší vnučky. Mockrát děkuji na shledanou Dana Jílková.


 • 27. 8. 2015 15:07
  Knajfl Honza
  Elektrika Třebovětice

  Děkuji za upozornění, že dnes 27.8. nešla elektrika v Třebověticích.
  Z místního rozhlasu se sice dovím, že přijede kde jakej hadrář, že pšenka je zralá a
  zalejvat nelze, ale zmínka o vypnutí elektriky my nějak unikla.
  Děkuji za poskytované služby.
  HK


 • 27. 8. 2015 16:05
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Elektrika Třebovětice

  V tomto případě opravdu není zač děkovat. Obec Cerekvice nad Bystřicí od distributora elektrické energie neobdržela upozornění o výpadku elektrické energie a proto také žádné upozornění nevyhlašovala. Doporučuji se s důvěrou obrátit na společnost ČEZ a ověřit si tak, zda z jejich strany nedošlo k porušení oznamovací povinnosti. Milan Tobolka


 • 16. 10. 2015 17:12
  Knajfl Honza
  Dotaz

  Děkuji za odpověď a mám dotaz.

  Neměl by tu být tedy obecní ponocný s bubínkem či jiný človíček, co by zajišťoval informovanost a případné nedostatky odstraňoval?

  Ráno, na první vlak jste lidem dopřáli stezku odvahy při zasnutých lampách,
  ne každý má rád adrenalin a dnes odpoledne, hlášení místního rozhlasu bylo,
  aspoň na Zbuzanech s volume do leva. Slyšitelnost byla minimální a to nesmělo projet auto. Informace měla být dávána především starším a pochybuji, že věděli, že je čas vysílání rozhlasu. Myslíte, že podomní prodejci čekají pod reprákem, až vyhlásíte, že tu je zákaz podomního prodeje. V okolních vesnicích mají k tomuto účelu značky a nemusejí hlásat z nefunkčního rozhlasu. HK


 • 16. 10. 2015 18:03
  Zdeněk Stejskal - místostrosta - Moderátor
  Re: Dotaz

  Ahoj Honzo,
  zhasnuté lampy byly způsobeny vypadlým jističem v jedné větvi osvětlení způsobeným poklesem napětí v síti ČEZu. Bohužel opravdu není v lidských silách v noci nespat a sledovat, zda se v brzkých ranních hodinách rozsvítí veřejné osvětlení. Věřím, že se dnes provedená oprava zdařila a závada se nebude opakovat. O poruše rozhlasu před vaším domem jsme se dozvěděli po dnešním podvečerním hlášení, zde bohužel musíme k opravě povolat odborný servis, proto bude nutno jeho nefunkčnost chvíli strpět. Budeme se samozřejmě snažit provést opravu co nejdříve. K poznámce o cedulích zakazujících podomní prodej Ti musím sdělit, že bez ohledu na to, zda jsou či nejsou cedule se zákazem vyvěšeny, zákaz platí. Toto všichni podomní prodejci velmi dobře vědí, přesto jsou často přistiženi při této činnosti i tam kde cedule jsou. Je to jen o občanech, zda je do svého obydlí pustí, nebo zda zavolají Policii. K vyhlášení tohoto zákazu rozhlasem nás vedly především podněty občanů. Přesto, že neznalost zákona neomlouvá, značky jsou v plánu. Zd.


 • 17. 11. 2015 21:03
  Jahelková Ivana
  Stavební parcely

  Dobrý den pane starosto, mám na Vás dotaz ohledně stavebních parcel, zda se ve Vaší obci nějaké prodávají, ať už obecní či soukromé.
  Děkuji za odpověď.

  Jahelková Ivana.


 • 18. 11. 2015 12:18
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Stavební parcely

  Dobrý den, aktuálně obec Cerekvice nad Bystřicí nedisponuje volnou stavební parcelou připravenou k prodeji.


 • 22. 2. 2016 14:09
  Návštěvník
  Bordel...

  Dobrý den,, Mám menší připomínku k provozování občerstvení na hřišti... Nevím zdali jste tuto provozovnu v poslední době navštívil,,Já tedy ano zrovna tuto sobotu když sem se byl projít..No a co se ukrývalo pod zaplachtovaným přístřeškem a v okolí tribun,,, Nezlobte se na mě To je opravdu bordel..


 • 26. 2. 2016 19:19
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Bordel...

  Dobrý den, děkuji za upozornění na nepořádek v areálu fotbalového hřiště. Provedl jsem kontrolu areálu a také jsem byl překvapen, jaký je tam nepořádek. Protože celý areál má v pronájmu Tělovýchovná Jednota Sokol Cerekvice - Třebovětice včetně povinností s tím spojených, předal jsem Vaši připomínku vedoucím činitelům TJ Sokol a byl jsem od nich informován, že zajistí odstranění nepořádku v co nejkratší době. Věřím, že během nadcházejícího víkendu tento příslib dodrží.


 • 22. 2. 2016 16:05
  Jakub Olah
  Pronájem bytu

  Dobrý den, sháním pronájem bytu-domu ve vaší obci... Budu rád za každou nabídku..
  Předem děkuji za odpověď.


 • 26. 2. 2016 19:12
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Pronájem bytu

  Dobrý den, aktuálně obec Cerekvice nad Bystřicí nedisponuje volným bytem k pronájmu. Nevím ani o nabídce pronájmu bytu nebo domu ve vlastnictví jiných subjektů. Zkuste stránky realitních kanceláří, kde jsou nyní nabídky pouze k prodeji bytů nebo domů v naší obci.


 • 4. 3. 2016 22:49
  eflerová
  dětské hřiště

  Dobrý den,ráda bych se zeptala ,jestli plánujete dětské hřiště ,taky na veřejné prostranství děkuji


 • 8. 3. 2016 15:06
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: dětské hřiště

  Dobrý den, plocha za mateřskou školou je také vedena jako veřejné prostranství a maminky s dětmi zde měli možnost toto hřiště využívat. Podmínkou bylo dodržování pořádku a bezpečnosti, k čemuž se maminky nebo tatínkové zavazovali podpisem při převzetí klíče. Bylo tu ovšem omezení, kdy lze hřiště využívat, tedy v době, kdy zde nebyly děti z mateřské školy. Tento způsob nebyl pro rodiče vyhovující a proto jej málo využívali.
  Další dětské hřiště je k dispozici v areálu hasičské zbrojnice v Třebověticích a plánujeme dovybavit také hrací plochu u bytových jednotek za rybníkem v Cerekvici, kde je největší koncentrace dětí. Zde bohužel nejsme stoprocentními vlastníky pozemku, tak nebylo možné vybavení realizovat z dotačního titulu MMR ČR. Nové dětské hřiště plánujeme v rámci projektu s názvem "Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu v obci Cerekvice nad Bystřicí" vybudovat v areálu místního fotbalového hřiště v blízkosti stávajícího zázemí. Máme pro tento účel požádáno o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2016. Pokud by naše žádost o dotaci byla schválena, realizace by proběhla ještě v roce 2016.


 • 14. 4. 2016 20:10
  Černá
  Bezpečnost občanů

  Dobrý den,mám dotaz ohledně díry u veřejné kanalizace.V naší ulici je díra u kanálu jako do Macochy.A protože jde o bezpečnost nás všech,chtělo by se na to podívat.Pomalu to zarůstá trávou a mohl by tam někdo spadnout což by bylo nemilé.Děkuji za odpověď s pozdravem Černá Zuzana.


 • 15. 4. 2016 18:07
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Bezpečnost občanů

  Dobrý den, děkuji za upozornění. Díru jsme dnes provizorně zabezpečili výstražnými páskami aby do ní někdo nespadl nebo nevjel a v nejbližší době provedeme definitivní opravu.


 • 15. 4. 2016 22:17
  Černý
  Kam s odpadem

  Dobrý den,mám dotaz kam se zahradním odpadem.Např.roští,posekaná tráva a listí.do popelnice nelze a pálení je zakázené.Děkuji


 • 18. 4. 2016 11:40
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Kam s odpadem

  Dobrý den, pro obyvatele naši obce zajišťujeme likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu (tzv. BRKO) svozem od jejich nemovitostí, případně uložením po předchozí domluvě na určená místa dle platné vyhlášky. Takže, pokud máte roští, trávu, listí apod., připravte tento materiál odděleně před Vaši nemovitost na vhodné, přístupné místo mimo silniční komunikaci, dejte nám o tom na obec zprávu a obec odvoz zajistí. Důležité je aby nebylo roští smícháno s trávou nebo listím, apod.


 • 18. 4. 2016 13:32
  Černý
  Re: Kam s odpadem

  Děkuji za informaci určtě ji využijeme.Jen je jedno kdy bude roští?Nebo je to potřeba do určitého datumu?


 • 18. 4. 2016 15:01
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Kam s odpadem

  Dobrý den, tyto odpady odvážíme celoročně. Po vydatných deštích se může stát, že s ohledem na rozbahnění terénu, kde se roští ukládá před jeho dalším zpracováním, bude odvoz uskutečněn za delší dobu.


 • 27. 4. 2016 12:30
  Veronika Jašíková
  Vrtulníky

  Dobrý den,
  již pomalu přestávám doufat, že nám v dohledné době nad obcí přestanou přelétávat vrtulníky. Chtěla jsem se proto zeptat, zda nevíte na koho obrátit se stížností týkající zvýšené hlukové zátěže, případně jestli neplánujete kolektivní stížnost s dalšími dotčenými obcemi? Předem mnohokrát děkuji za odpověď


 • 18. 5. 2016 10:01
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Vrtulníky

  Dobrý den,
  prověřoval jsem tuto situaci u několika subjektů, které se zabývají výcvikem pilotů vrtulníků v Hradci Králové a v Pardubicích.
  Dle postupně získaných informací se jedná o výcvik pilotů vrtulníků z letiště Hradec Králové a z letiště v Pardubicích.
  Stříbrný vrtulník Mi-17 startuje z letiště Hradec Králové a dle sdělení jejich zástupce bude ještě nějakou dobu takto létat. Blíže to neupřesnil.
  Další vrtulníky létají z letiště Pardubice a zde uvádím jejich odpověď:
  "Centrum leteckého výcviku (CLV) Pardubice je odloučená část státního podniku LOM PRAHA, jehož zřizovatelem je Ministerstvo obrany. CLV provádí letecký výcvik vojenských pilotů na křídlatých letounech i vrtulnících. Státní odborný dozor nad leteckým výcvikem CLV provádí Odbor vojenského letectví Ministerstva obrany. Při leteckém výcviku u CLV se všechny lety provádí podle Osnovy letové přípravy (pro každý typ letadla) schválené Odborem vojenského letectví MO a dle Letištního řádu letiště Pardubice. V současné době provádí u CLV intenzivní letecký výcvik na vrtulnících Mi-2 a Mi-17 skupiny pilotů Armády ČR a ozbrojených sil ze zahraničí.
  V okolí letiště Pardubice je vytvořena řada pracovních prostorů. Každý pracovní prostor je vymezen pozemními orientačními body, jeho velikost je zhruba 10 x 20 km. V pracovních prostorech piloti cvičí techniku pilotáže, vyšší techniku pilotáže, nouzové postupy i například nácvik přistání do terénu. Piloti se při letu za vidu (podle pravidel VFR) musí vlastní navigací udržet v přiděleném pracovním prostoru.
  Tyto pracovní prostory však nezasahují do prostoru obce Cerekvice nad Bystřicí. V okolí obce vedou pouze tratě navigačních letů, při kterých piloti cvičí let po stanovené trati v malé výšce. Výška letu po trati ve dne je stanovena na 150, 100 nebo 50 m nad terénem, v noci potom 300 a 150 m nad terénem. Při všech těchto letech se piloti důsledně vyhýbají všem obcím a zástavbám.
  Intenzivní výcvik stávající skupiny pilotů bude ukončen cca do poloviny prázdnin.
  Dle vyjádření pilotů, v okolí obce Cerekvice operuje také vrtulník Mi-17 z letiště Hradec Králové".

  Stížnost na hluk jsem oběma dotčeným subjektům sdělil a očekávám přijetí jejich opatření ke snížení obtěžování hlukem. Bohužel hustota osídlení v regionu neumožňuje se obydleným částem zcela vyhnout.
  Ke kolektivní stížnosti s dalšími dotčenými obcemi bych přistoupil, pokud nebudou učiněna žádná opatření ze strany provozovatelů vrtulníků.
  Pokud zjistím nové skutečnosti, budu o nich informovat v rámci této diskuze. • 8. 6. 2016 11:39
  Jirousková
  nemocné smrky

  Dobrý den,
  jsme moc rádi, že konečně došlo k pokácení napadených smrků v zahradě, kterou kdysi měli v pronájmu Veverkovi. Je to super, už zase k nám jde sluníčko, sice vykoukla zahrada, která je fakt velice zanedbaná, ale.... Chtěla jsem se zeptat, zda ten velký krajní, který je také napaden kůrovcem, by se také nemohl skácet, jelikož ten je nejblíž k našemu domu a podle jeho vzrůstu, je dost nebezpečný hlavně nyní, když tam zůstal stát osamocen.
  Děkuji za info
  Ještě jsem chtěla poděkovat za službu odvozu posekané trávy a roští.


  S pozdravem
  Jirousková


 • 10. 6. 2016 17:43
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: nemocné smrky

  Dobrý den,
  Vážená paní Jirousková,
  pokáceli jsme pouze smrky s jasnými prvky napadení kůrovcem, které měly uschlé koruny. Tento krajní smrk jsme ponechali, stejně jako tři další v této zahradě, protože nevykazovaly stopy napadení kůrovcem. Nechám tyto stromy odborně posoudit aby jsme měli jistotu o jejich zdraví. Pak se rozhodneme, zda strom(y) pokácet nebo ponechat.


 • 8. 6. 2016 19:07
  Dana Jílková
  Tráva

  Dobrý den pane starosto dneska v pod večer jsem byla na hřbitově a dost jsem se zhrozila,že na takovém místě kde jsou uloženy ostatky zesnulých není posekaná tráva,že nejsou posekané břehy to už je tady normální ale hřbitov kam chodí lidé zalívat své hroby to je už dost smutné.Dana Jílková.


 • 9. 6. 2016 14:37
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Tráva

  Dobrý den,
  Vážená paní Jílková,
  zeleň na místním hřbitově udržujeme pravidelně každý měsíc, další termín je naplánován na příští týden. Na častější sečení bohužel s ohledem na kapacity zaměstnanců obce, velké množství udržovaných pozemků a dalších prací nejsme schopni zvládnout. Práce na veřejné zeleni se snažím organizovat podle samotné potřeby, konání veřejných akcí, apod. V letošním roce navíc nemáme k dispozici z Úřadu práce již osvědčené pracovníky, kdy Úřad práce i přes protesty starostů trvá na obsazování dotovaných míst novými lidmi.
  Co se týká posekaných břehů, tak se snažíme na obecních pozemcích to zvládnout také dle kapacitních možností.
  Správa a údržba silnic vyjela na příkopy v našem regionu letos poprvé tento týden.
  Bohužel jsou dávno pryč ty časy, kdy obyvatelé chovali domácí zvířectvo a o zeleň na seno se mnohdy i přetahovali. Ale i v té době většinou sekali trávu na seno pouze dvakrát ročně. Na to už se trochu zapomnělo.
  Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem našim občanům, kterým není vzhled zeleně v okolí jejich nemovitostí lhostejný a údržbu provádějí. Bohužel se jejich počet každoročně snižuje.


 • 9. 6. 2016 20:10
  Dana Jílková
  Re: Tráva

  Dobrý den Pane starosto děkuji Vám za vaší odpověd já vím ,že to nemáte lehké ale jsem ráda,že jste mě vyslyšel.Je pravda,že jsme se o břehy přetahovali já si na to pamatuji,protože jsme je také sekali ručně kosou,když jsme na to šli v 5 hodin ráno za dvě hodiny bylo posekáno.Prní seč byla vždycky hustá ale druhá už tolik né a třetí už tolik nedorostla ale když dalo počasí tak se sušilo i po třetí a nebo se tráva dosekla králíkům.O proti tomu je dnes na všechno mechanizace.Ale děkuji za přijatelnou odpověd.Přeji krásný den Dana Jílková.


 • 12. 6. 2016 13:42
  Černá
  Re: Tráva

  Promiňte mi,že se účastním této diskuze.Ale je to ostuda nechat trávník na hřbitově takto dorůst.Kdyby vaši zaměstnanci dělaly a neopíraly se jen o nářadí tak by práce rychle utíkala.Ale co oči nadřízených nevídí.Tak vidí jiní.Jeden dělá a ostaní se ulejvají.S pozdravem Černá.


 • 13. 6. 2016 16:18
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Tráva

  Vážená paní Černá,
  co se týká údržby zeleně na hřbitově, tak tam jsem se vyjádřil již v odpovědi paní Jílkové.
  Ve věci využívání pracovní doby našimi zaměstnanci si nemyslím, že by se jen opírali o nářadí. Je mi jasné, že nepracují nonstop celou pracovní dobu, tak jako někde na pásu v automobilce, ale zase mají pracovní náplň většinou ve venkovním prostředí a potýkají se i s úklidem takových věcí, ze kterých by se mnohým jiným dělalo nevolno. Musím se jich tedy alespoň trochu zastat. Produktivitu práce jsem s nimi dnes opakovaně projednal a věřím, že se zlepší. Milan Tobolka


 • 24. 6. 2016 17:51
  Malina Miloš
  Tráva

  Dobrý den, žádáme Vás laskavě o odvoz posekané trávy, která se nachází na plácku v Třebověticích u Černých. Za odvoz předem děkuji. Malina. Třebovětice 90.


 • 27. 6. 2016 11:20
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Tráva

  Dobrý den, Vážený pane Malino, posekanou trávu odvezeme v rámci pravidelného svozu BRKO (biologicky rozložitelného komunálního odpadu) nejspíše v úterý 28.6.2016.


 • 25. 6. 2016 14:36
  Ludmila Erbsová
  Hlášení místního rozhlasu

  Dobrý den, sice mám trvalé bydliště v jiné obci, ale i tam se používá místní rozhlas. Tady u hlášení mi nějak chybí na začátku hlášení pozdrav a na konci třeba popřání hezkého dne. Asi si řeknete maličkost. Ale já si myslím, že je to určitá slušnost a úcta vůči spoluobčanům. S pozdravem a přání hezkého dne Erbsová


 • 27. 6. 2016 11:40
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Hlášení místního rozhlasu

  Dobrý den, Vážená paní Erbsová, místní rozhlas je obdobnou formou používán již desítky let podobně jako v okolních obcích a ani by mě nenapadlo, že by bylo něco špatně. Důležité je předat jasnou informaci o aktuálním dění v obci obyvatelstvu a zejména pak informovat obyvatelstvo o mimořádných událostech v případě jejich výskytu.


 • 17. 7. 2016 11:59
  Malina Miloš
  Tráva

  Dobrý den,
  žádáme Vás laskavě o odvoz posekané trávy, která se nachází v Třebověticích č. 90 na plácku u Černých. Předem Vám velice děkuji. Malina


 • 18. 7. 2016 9:55
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Tráva

  Dobrý den, Vážený pane Malino, posekanou trávu odvezeme v rámci pravidelného svozu BRKO (biologicky rozložitelného komunálního odpadu).


 • 15. 8. 2016 9:26
  Alena Antošová
  Poděkování za uspořádání sjezdu rodáků v Třeb

  Dobrý den.

  Chtěla bych touto cestou poděkovat všem organizátorům za uspořádání oslavy výročí 660 let zmínky o Třebověticích spojené se sjezdem rodáků. Byla jsem mile překvapena hojnou účastí, programem a milou atmosférou. V Třebověticích nebydlím již třicet let a docela mě i teď vyděsilo to číslo, když jsem počítala, kolik roků jsem vlastně odstěhovaná z rodného domu. Přesto i po tolika letech můžu říct, že jsem ráda, že jsem tam prožila spoustu hezkých let, poznala spoustu milých lidí a jejich přístup se i po třiceti letech nezměnil. Jsou stále milí, vstřícní a nezkažení dobou. Mám z toho odpoledního setkání velmi silné dojmy a ještě jednou moc a moc děkuji za uspořádání takové příjemné akce. Velice si toho vážím.

  Hodně úspěchů do další práce a hodně sil v překonávání všech překážek Vám ze srdce přeje

  Alena Antošová (Miškářová)


 • 17. 8. 2016 13:08
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Poděkování za uspořádání sjezdu rodáků v

  Dobrý den,
  děkuji za slova chvály a za přání. Věřím, že se tato akce líbila většině účastníků a že si odnesli příjemné zážitky.


 • 16. 8. 2016 8:37
  Dana
  Setkání rodáků

  Dobrý den Chtěla bych poděkovat všem organizátorům, kteří uspořádali tak krásnou akci co je sraz rodáků. Moc se nám to líbilo. Byla tak velká účast to bylo moc pěkné. Sešla jsem se tam s lidmi které jsem neviděla od mého mládí. Program byl moc pěkně uspořádaný občerstvení a obsluha na jedničku hlavně koláčky byli vynikající. No co dodat na konec sraz rodáků se Vám moc povedl moc krát děkujeme do budoucna přeji více takových setkání. Dana Jílková ( Melišíková)


 • 17. 8. 2016 13:16
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Setkání rodáků

  Dobrý den,
  děkuji za pochvalu. Rodáci a přátelé obce Třebovětice se po letech znovu setkali, pobavili se a snad na chvíli zapomněli na každodenní starosti. Účast byla úžasná, počasí vyšlo a o servis se starali účinkující a organizátoři, kterým tímto také moc děkuji.


 • 16. 8. 2016 21:25
  Cerekvický občan
  Pouliční osvětlení

  Dobrý den,
  chci se zeptat. Včera jsem si všiml když jsem šel z hospody, že bylo po půl desátý a málem jsem se zabil ve vesnici .Tma, jak v pr...Proč se nesvítí, to se šetří? Dík za odpově´d


 • 17. 8. 2016 13:24
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Pouliční osvětlení

  Dobrý den,
  nejedná se o šetření na energiích. To by ani nemělo v tento moment žádnou logiku. Bohužel na rozvodech veřejného osvětlení došlo k poruše. To se podařilo v pondělí večer a v úterý zprovoznit na cca 75 %. Zjišťování poruchy stále probíhá a proto je nutné počítat s lokálními výpadky osvětlení.


 • 18. 8. 2016 9:11
  Jaroslav
  Re: Pouliční osvětlení

  Není se čemu divit když na Silvestra se v 23:40 hod. zhasne a lidi do té tmy pouští pyrotechniku a nebo když obec pořádá nějakou slavnost a občani musí chodit po tmě. Ale to by se někdo musel na obci nad sebou zamyslet.


 • 22. 8. 2016 11:52
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Pouliční osvětlení

  Dobrý den, pane Jaroslave?
  Nerozumím jakou souvislost má porucha na rozvodu veřejného osvětlení s nočním zhasínáním. Nastavení zhasínání veřejného osvětlení ve 23.40 hodin je dáno s ohledem na příjezd posledního nočního vlaku a na čas potřebný pro pěší, aby se dostali bezpečně domů. Když obec pořádá nějakou slavnost, tak se veřejné osvětlení nechává v místě konání zapnuté i v noci jako tomu bylo v poslední době 7.5.2016 v Cerekvici a 13.8.2016 v Třebověticích. K zamyšlení je svícení na Silvestra, to by neměl být problém nastavit.


 • 22. 5. 2017 9:03
  Kalvachovi
  Odvoz větví

  Dobrý den,
  moc děkuji za odvoz větví, také děkuji zaměstnancům obecního úřadu.


 • 12. 6. 2017 11:49
  Milan Tobolka - starosta
  Re: Odvoz větví

  Dobrý den,
  děkuji za slova chvály. Zaměstnancům rád vyřídím.


 • 26. 7. 2018 10:15
  Neradová
  Most naproti rybníku

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda by spolu s probíhající výstavbou chodníku nemohlo také proběhnout jakési "zabezpečení" mostu, který je na křižovatce naproti rybníku. Dost často se tam scházejí děti, které nejen že jsou přímo v pozemní komunikaci kde jezdí auta, ale také tam často posedávají, dělají nepořádek, hluk, kouří a pouští nahlas muziku (která velmi často obsahuje vulgární výrazy). Kvůli chodníku byla vykácena všechna zeleň na stráni u mostu, která poskytovala alespoň trochu soukromí. Nemohla by pro to obec něco udělat? Rádi bychom alespoň trochu klidu a soukromí.
  Děkuji za případnou odpověď.


 • 13. 8. 2018 16:48
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: Most naproti rybníku

  Dobrý den,
  jakmile jsem přečetl jsem Váš příspěvek na webové diskuzi, předal jsem strážníkům Městské Policie pokyn ke zvýšené kontrole této lokality.
  Technicky mě nenapadá, jak bychom kamenné zábradlí osazovali nějakým dalším zábradlím, protože i na další zábradlí se dá vylézt a navíc znehodnotit původní pískovcové zábradlí nějakým dalším prvkem není to pravé. Někajé trny tam dávat nemůžeme, takovéto prvky by mohly ohrozit bezpečnost osob a silničního provozu např. při nehodě. Nerad bych se ocitl před soudem za ublížení na zdraví z nedbalosti.
  Děti mají své rodiče a Ti by také měli dohlížet co jejich děti dělají. U náctiletých je to složitější - proto ta Policie. Mladí lidé se scházejí na různých místech - hřiště, zastávky autobusu, park, hájenka, apod. Pokud jejich chování ruší noční klid (22.00 - 06.00 hodin) nebo pokud naplňuje jejich chování přečin výtržnictví, tak je potřeba volat Policii ČR na linku 158.
  Na svahu u mostu byly vyřezány náletové křoviny, jinak by se tam chodník v normové šíři nikdy nevešel, původní Lípa tam samozřejmě zůstala.
  Most nijak ohradit ani znepřístupnit nemůžeme, probíhá zde páteřní silnice ve směru od Benátek a od Hradce Králové a naopak a je spojnicí s "dolním" koncem naši obce.
  Po dokončení stavby chodníku s "místem pro přecházení" (DI Policie ČR nám přechod pro chodce nepovolila ani retardér aby se prý nezhoršovala plynulost dopravy), tak zde budou osazeny dopravní značky "Pozor chodci" a místo pro přecházení bude nasvětleno přidanými lampami, tak aby řidiči včas viděli za snížené viditelnosti, že se k takovémuto místu blíží.
  Ale jestli jsou chodci nebo řidiči neukáznění a porušují vědomě pravidla silničního provozu, tak musí také počítat s tím, že se chovají nebezpečně a hrozí nebezpečí nějakého "neštěstí". To tak prostě je a nepomůže tomu ani 10 tabulek, když se jimi neřídí. Přesto učiním dotaz u projektanta, zda podobnou situaci někde řešili.
  Projekt stavby byl vypracován odborným projektantem s autorizací na dopravní stavby, posouzen dopravním inženýrem Dopravního inspektorátu Policie ČR a stavebním úřadem a schválen jako bezpečný. Stavbu samotnou provádi dodavatel s příslušnou odborností a průběh stavby kontrolujeme za obec jako investor i zpracovatel projektu jako autorský a technický dozor. Stavba bude uvedena do provozu závěrečnou kontrolní prohlídkou za účasti stavebního úřadu a dotčenných orgánů státní správy.
  Opravdu se snažíme o to aby toto místo,kudy denně projede velké množství vozidel a projde velké množství chodců (zejména z panelových domů a "dolního" konce obce) bylo bezpečnější než doposud, proto se zde také buduje tento chodník s místem pro přecházení.
  Celá akce je dotována z Integrovanného operačního programu, její administrace před schválením, v průběhu i po dokončení je náročná a každá změna oproti schválenému projektu musí být dotačním orgánem odsouhlasena jako změna. Proto jakékoliv změny, pokud nejsou nevyhnutelné, musíme velice dobře odůvodnit.


 • 24. 4. 2019 19:58
  Ludmila Erbsová
  Památník-Třebovětice

  Dobrý den, moc se nám líbí nápad nechat pomník v Třebověticích volně, bez oplocení. Podle našeho názoru by nebylo špatné udělat chodníček až k pomníku a popřípadě umístit lavičku a odpadní koš. Košů by mohlo být po obci více, popřípadě i se sáčky pro psí výkaly.
  Erbsoví


 • 17. 6. 2019 12:53
  Milan Tobolka, starosta - Moderátor
  Re: Památník-Třebovětice

  Dobrý den, komplexní úprava tohoto areálu je v řešení výboru pro místní rozvoj a životní prostředí.


 • 28. 5. 2019 15:25
  M. Ptáček
  Výstavba RD

  V zastupitelstvu 17.4. se projednávala výstavba inženýrských sítí pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Za Pekárnou. Při výstavbě RD bude přepravováno velké množství stavebního materiálu.
  Současná stávající místní komunikace
  poz.par.č.275/23 je již dnes poškozená a rovněž poz.par.č.275/16 není na těžkou nákladní dopravu stavěná.
  Obec vlastní poz.par.č. 275/60 pro výstavbu komunikace.
  Bude do zahájení výstavby RD v lokalitě Za Pekárnou, kde se s výstavbou komunikace počítá, již uvedená poz. par. č. 275/60 provozuschopná pro dopravu ?

  Děkuji za odpověď.


 • 17. 6. 2019 12:50
  Milan Tobolka, starosta - Moderátor
  Re: Výstavba RD

  Dobrý den, komunikace plánovaná v územním plánu na pozemku parc.č.275/60 není nyní připravena k realizaci. V rámci Komplexních pozemkových úprav bylo jako jedno z opatření v tzv. Plánu společných zařízení navrženo a schváleno vybudování silniční komunikace mezi poli od betonové trafostanice na jih k silnici III. třídy od Třebovětic po pozemku parc.č.277 + další potřebné pozemky. Dříve byla tato cesta označována jako "Zelená cesta" a při výstavbě předchozích 9 RD byla využita pro dopravu materiálu. Zda již bude provozuschopná do zahájení výstavby RD není toto podmíněno. Tuto komunikaci navrhujeme v rámci "Plánu společných zařízení" v první prioritě.


 • 4. 8. 2019 19:40
  Jan Tobolka
  "parčík" naproti krámu v Třebověticích

  Dobrý den.
  Rád bych se zeptal, jaký záměr je s "parčíkem" naproti krámu. Díky těm bodlákům, kterými zarůstá, moc parády neudělá.
  Jde přece také o vizitku obce.

  Děkuji za odpověď, J. Tobolka


 • 6. 8. 2019 17:48
  Milan Tobolka, starosta - Moderátor
  Re: "parčík" naproti krámu v Třebověticích

  Dobrý den, záměr s parčíkem se nezměnil, stále je to parčík. Dnes byla zeleň v rámci přípravy na sobotní pouť v tradičním termínu posečena. Bohužel v tomto počasí roste akorát plevel, ale je srpen a srážky jsou podprůměrné. Vynechali jsme jedno sečení na zkoušku, zda se tráva udrží, jak stále dokola radí v médiích a upravují harmonogramy sečení ve městech, ale kýžený efekt to nepřineslo.


 • 8. 8. 2019 9:00
  Jan Tobolka
  Re: "parčík" naproti krámu v Třebověticích

  DD.
  Neříkám, že je nutné udržovat plochy jako trávníky na golfovém hřišti. Vzhledem k meteorologické situaci je žádoucí nechat trávu trochu delší. Ale když ji o půl metru přerostou bodláky, které se do okolí šíří jako mor, asi to už ničemu nepomůže.
  Pozemků a zahrádek zarostlých jako v Boubíně tu máme po vesnici dost :)
  Díky za posekání (i dalších ploch), hned to vypadá lépe ;)
  jt


 • 30. 9. 2019 9:58
  Jirousková
  "KRÁDEŽ"

  Dobrý den,
  možná můj nadpis slovo krádež bude někomu připadat směšný, ale pro mě je to tak.
  Jako již několik let, nám na zahradě vyrostlo několik velkých pýchavek.
  Při příjezdu o víkendu krásně svítily na zahradě jen je utrhnout. A skutečně se tak i stalo. Ale nebyla jsem to já, kdo je utrhl, ale někdo jiný...
  To, že si ten člověk utrhl všechny tři najednou to mě tak nezlobí, ale přijde mi naprosto nepřípustné, že v noci se nám někdo pohybuje po oploceném pozemku a to i v naší přítomnosti.
  Volat na toto policii, mi přišlo úsměvné, ale po lidské stránce mi nešlo se s vámi nepodělit co se ve Vaší vesničce děje. Příště až nám vyrostou, klidně se zastavte ráda kohokoliv obdaruji( my nejíme)
  Jirousková


 • 3. 10. 2019 18:57
  Milan Tobolka - starosta - Moderátor
  Re: "KRÁDEŽ"

  Dobrý den, bohužel i u nás se najdou nenechavci, kteří sklízejí úrodu, která jim nepatří a to i přesto, že musí překonat nějakou překážku, například oplocení. Naše obec má podobnou zkušenost ze začátku září letošního roku, kdy nám podobný nenechavec "sklidil" čtvrtinu dozrávajících hroznů vzácné vinné révy vysazené před kaplí Zvěstování Panně Marii. Nám se díky svědectví podařilo viníka zjistit a předali jsme věc k řešení Policii. Na příští rok budeme po této negativní zkušenosti muset přijmout účinná opatření aby se to neopakovalo. Slušnost a poctivost jsou prostě pro některé lidi neznámým pojmem. To nás moc mrzí.


 • 16. 2. 2020 10:17
  V. Dubec
  Rondel nebo Bordel

  Dobrý den, tak nevím zda šlo o překlep v zápise nebo o skutečnost ale spíše bych si myslel, že někoho ze zastupitelstva napadlo řešit ekologickou zátěž (odpady, ropné látky, zábor ZPF a možná i jiné), zdroj plevelů pro široké okolí na stavební parcele 87 včetně dalších parcel 118/1; 172/1; 176 a 492/27. Tady by se mělo řešení hledat spíš na odboru životního prostředí než neplodnou diskuzí o něčem co je v dané lokalitě nikomu nic nepřinese a slouží pouze pro blbnutí některých obyvatel.


 • 11. 1. 2021 1:33
  Jana Vrabcová
  Dotaz

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jestli hřiště, které je v plánu, je od společnosti Hags? Díky za informaci. Jo a odkaz je zde: www.hagspraha.cz Jana


 • 11. 1. 2021 11:44
  Milan Tobolka -starosta
  Re: Dotaz

  Dobrý den,
  plánované hřiště v areálu Základní a mateřské školy je nyní ve fázi vypracované studie a podané žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR ČR. Pokud se nám podaří dotaci získat, budeme teprve vypisovat výběrové řízení na dodavatele. Takže odpověď zní, že hřiště není od společnosti Hags.
  Milan Tobolka


 • 13. 1. 2021 11:04
  Ilona kozakova
  Dotaz

  Dobrý den,
  mám prosbu, zda by bylo možné zvážit jinou variantu posypu chodníků v obci než je solení. Vzhledem k tomu, že sůl neprospívá zvířatům ani ekologii, určitě by šlo sypat pískem či jiným ekologickým posypem.
  Děkuji


 • 13. 1. 2021 17:37
  Milan Tobolka -starosta
  Re: Dotaz

  Dobrý den,
  k posypu používáme posypovou sůl, která je pro tento účel vyrobená a schválená příslušnými státními institucemi včetně životního prostředí.
  V současné situaci je to nejpoužívanější a při těchto teplotách i nejúčinnější technologie zimní údržby. Inertní posypový materiál - jemnou drť používáme na umrzlý sníh při teplotách, kdy již posypová sůl není účinná.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Informační SMS

26. 1. Zora

Zítra: Ingrid

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
29
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
30
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
31
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
1
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
Realizováno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
2
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
3
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
4
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
5
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
6
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
7
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
8
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
9
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
10
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
11
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
12
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
13
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
14
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
15
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
Od pátku 15.1.2021 se lidé starší 80 let budou moci přihlásit na očkování
16
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
17
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
18
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
Zpravodaj 1/2021
19
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
20
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
21
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
22
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
23
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
24
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
25
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
Pivovar Beránek Stěžery jede opět za Vámi
Nezaopatřený chov koz v Třebověticích
26
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
27
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
28
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
29
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
30
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.
31
Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2021
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2021
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS ČR.

Návštěvnost stránek

291314